วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning Log in class (week 2)

19-11-2010


Today teacher taught about technique of good translation, teacher tells that the good translation must be composed with their Communicative competences; Linguistics, Sociolinguistics, Discourse and strategic. This things is the important for own translation, if lost something it’s maybe make the translation lack efficiency. So, we should learn these accessory to good quality, including experiences and training also affect for own translation. In addition, translation must be correct and be beautiful.

And then teacher gives some exercises for students;

  1. พี่สาวเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดี

: Your sister can speak English well.


  1. บางครั้งอุณหภูมิอาจสูงถึง 40 ◦c ในเดือนเมษายน

: The temperature can sometimes reach 40 ◦c in April.

“Can สามารถใช้บอกความเป็นไปได้”

  1. เธอเอารถฉันไปก็ได้นะ

: You can take my car.

  1. ช่วยส่งขวดเกลือให้ฉันหน่อย

: Can you pass me the salt?

Home Work

  1. เวลาตัดสินอะไร คนเราอาจจะถูกหรือผิดก็ได้

: What did time decide to, the person maybe right or wrong.

2. เขาใช้ตะเกียบไม่เป็น

: He can’t use the chopsticks.


3. คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้ เท่าที่คุณอยากอยู่

: You can stay here as long as you would like to live.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น