วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

นิทานอีสป

หมาจิ้งจอกกับพวงองุ่น : a Fox and Grapes


ในฤดูร้อนอันอบอ้าววันหนึ่ง หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ในสวนผลไม้
One hot summer's day, a fox was strolling through an orchard .

จนกระทั่งมาถึงพวงองุ่นพวกหนึ่งซึ่งเพิ่งสุก อยู่บนเถาองุ่นซึ่งพันระโยงระยางอยู่บนกิ่งไม้สูง
till he came to a bunch of Grapes just ripening on a vine which has been trained over a lofty branch.

“สิ่งนี้แหละที่จะดับความกระหายของฉันได้” มันพูด
“Just the thing to quench my thirst," quote he.

ว่าแล้ว มันก็ถอยหลังออกไปสองสามก้าว แล้ววิ่งกระโดดขึ้นไป
Drawing back a few paces, he took a run and a jump.

แต่มันพลาดพวงองุ่นไปนิดเดียว มันหมุนวนตั้งท่าอีกครั้ง
But just missed the bunch, turning round again

พร้อมกับพูด หนึ่ง สอง ซ้ำ แล้วก็กระโดดขึ้นไป แต่ก็ไม่ได้ผลดีไปกว่าเดิม
with a One, Two, Three, he jumped up, but with no greater success.มันพยายามแล้วพยายามอีก แต่ในที่สุดก็ต้องเลิกล้มความคิด และเดินจากไปเสีย
Again and again he tried, but at last had to give up, and walked away

โดยแหงนหน้าสูดอากาศ และพูดว่า “องุ่นนี้มันเปรี้ยว แหงๆเลย”
with his nose in the air, saying ; “I am sure they are sour."


คำสุภาษิต :
รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง : A bad workman always blames his tools.

2 ความคิดเห็น:

  1. Hi, Lialee I'm interested blog and a Fox and Grapes. Her has decorated blog beautiful and fun to read.That great !

    ตอบลบ
  2. Thank for your comment, I will put in the interesting another tale.and hope you come to follow it

    ตอบลบ