วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดเทอมวันแรก ณ โรงเรียนโมคคลานประชาสรรค์

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนโมคลานประชาสสรค์  รู้สึกตื่นเต้นมาก  ทั้งๆที่คุ้นเคยกับบรรยากาศ ในโรงเรียนแล้วก็ตาม  วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนเพราะนักเรียนช่วยกันจัดห้องเรียน  รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้  เมื่อเสียงกริ่งตอนเช้า ได้เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงแนะนำนักศึกษาฝึกสอนทุกคคน ณ โอกาสนี้ด้วย  อีกทั้ง ผอ.ยังการประชุมระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและอาจรย์ในการปฎิบัติงานของนักศึกษาฝึกสอนเพื่อประสานงานต่างๆ รวมถึงวางแผน ซึ่งมีการมอบหมายงานที่นอกเหนือจากการสอน เช่น แต่งตั้งอาจรย์ที่ปรึกษา  งานธุระการ สารบัญ บรรณารักษ์  ฝ่ายดูแลห้องพยาบาล ฝ่ายแนะแนว ซึ่งทุกคนได้รับมอบหมายงานที่แตกต่างกัน  แล้วจะผลัดกันเรียนรู้งานเมื่อครบ 1 เดือน  นอกจากยี้ก็จัดเวณเฝ้ารับส่งนักเรียนหน้ารั้วโรงเรียน  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายอยู่ฝ่ายบรรณารักษ์ มีหน้าที่ดูแล บริการการใช้ยืมหนังสือของนักเรียน  ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ดิฉันจะได้เรียนรู้งานอย่างทั่วถึง  ซึ่งเป็นงานที่ครูจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งสิ้น