วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reading Log

ป่าไม้


การตัดไม้ทำลายป่ากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่เขตร้อนชื้นของโลก ส่วนป่าในพื้นที่สภาพอากาศแบบอื่นๆ ส่วนใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบไปแล้วจากฝีมือของมนุษย์ ป่าไม้ถูกโค่นทำลายหรือไม่ก็ถูกสงวนเอาไว้ หรืออาจถูกตัดแล้วปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลอยู่ 2ประการที่ว่าทำไมป่าดงดิบในปัจจุบันจึงตกอยู่ในอันตราย ประการแรกก็คือ การใช้เครื่องจักรในการทำอุตสาหกรรมป่าไม้ ประการที่สองคือการที่โลกต้องการผลผลิตจากป่าไม้อย่างมาก ป่าดงดิบเหล่านี้เป็นแหล่งไม้ซุงแหล่งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพราะการที่โลกเราต้องการไม้ที่ป่าเหล่านี้มีอยู่ พวกมันจึงถูกตัดไปมากมาย อย่างไรก็ตาม นักวิยาศาสตร์ก็ต้องการที่จะโน้มน้าวประเทศต่างๆ ที่มีพื้นที่ป่าร้อนชื้นเหล่านี้ให้มีการจัดการด้านป่าไม้ เพื่อที่ส่ามันจะได้สร้างผลผลิตได้อีกต่อไป

Forest

Deforestation is occurring most rapidly in tropical regions of the world. Most forests in other climatic areas have already been destroyed or preserved or systematically cut or replanted. There are two reasons why jungles are now in danger. One is the mechanization of longing industry. The second is the world’s hung for forest products. These jungles are the world’s largest and last reserve of timber. Because the world need the wood that these forests supply, they will probably be cut. Scientists, however, want to convince countries with large stands of tropical trees to manage their forests so that they will continue to produce.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น