วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดเทอมวันแรก ณ โรงเรียนโมคคลานประชาสรรค์

  วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เป็นการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนโมคลานประชาสสรค์  รู้สึกตื่นเต้นมาก  ทั้งๆที่คุ้นเคยกับบรรยากาศ ในโรงเรียนแล้วก็ตาม  วันนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนเพราะนักเรียนช่วยกันจัดห้องเรียน  รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้  เมื่อเสียงกริ่งตอนเช้า ได้เวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน จึงแนะนำนักศึกษาฝึกสอนทุกคคน ณ โอกาสนี้ด้วย  อีกทั้ง ผอ.ยังการประชุมระหว่างนักศึกษาฝึกสอนและอาจรย์ในการปฎิบัติงานของนักศึกษาฝึกสอนเพื่อประสานงานต่างๆ รวมถึงวางแผน ซึ่งมีการมอบหมายงานที่นอกเหนือจากการสอน เช่น แต่งตั้งอาจรย์ที่ปรึกษา  งานธุระการ สารบัญ บรรณารักษ์  ฝ่ายดูแลห้องพยาบาล ฝ่ายแนะแนว ซึ่งทุกคนได้รับมอบหมายงานที่แตกต่างกัน  แล้วจะผลัดกันเรียนรู้งานเมื่อครบ 1 เดือน  นอกจากยี้ก็จัดเวณเฝ้ารับส่งนักเรียนหน้ารั้วโรงเรียน  ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายอยู่ฝ่ายบรรณารักษ์ มีหน้าที่ดูแล บริการการใช้ยืมหนังสือของนักเรียน  ดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ดิฉันจะได้เรียนรู้งานอย่างทั่วถึง  ซึ่งเป็นงานที่ครูจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งสิ้น

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

News

16 January 2011, Bankok Post
Teacher killing revives fear of targeting

The killing of a teacher on the eve of National Teachers' Day has the Confederation of Teachers in the Three Southern Border Provinces worried that insurgents are targeting its members again.
Manot Chadarat, 37, was killed in a drive-by shooting in Muang district in Pattani at 11.30am yesterday.
He was shot three times while riding a motorcycle home from teaching at Pattani Community College, Apiwat Buathong of the Muang district police station said.
Manot was a mathematics teacher at Dechapattanayanukul School in Muang district.
1. What happened in the news?
: Cauesed the killing of teachers in Nationnal Teachers'Day.
2. Who was killed?
:Manod Chadarat.
3.How did he die?
: In a drive by shooting.
4. Where did event occur?
:In Muang district in Pattanee.
5. When did event occur?
: 11: 30 am. on 15 January 2011.
6.What does he do?
:a mathematics teacher

HOUSE REGISTRATION

HOUSE REGISTRATION
PROVINCIAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, MINISTRY OF INTERIOR

__________________________________________________________
HOUSE PARTICULARS Book No.1

House Code No. 9611-006338-0 Local Registration Office : PALURU DISTRICT
Address: HOUSE NO 68 Mooti 4
PALURU DISTRICT, SU-NGAI-PADEE DISTRICT,
NARATHIWAS PROVINCE

Village Name: House Name:

Type of House: HOUSE Description of house:

Date of stipulating the house number:

…………………………………………………………………………………………

Signature: (Mr. Netikorn Innoy) Registrar
Date of printing the house registration: 27 September 2002

_____________________________________________________________

Book No: 1 List of persons of the house code no. 9611-006338-0 Serial No. 3
Name: MISS NULAILEE MALE Nationality: THAI Sex: FEMALE
ID No: 2-9611-00008-82-7 Status: RESIDENT Date of Birth: 24 August 1989
Name of natural mother: Saripha 3-9698-00051-93-3 Nationality: THAI
Name of natural father: Abdul-Nasay 3-9611-00071-79-9 Nationality: THAI
Transferred from: CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE
Signature: (Miss Mr. Netikorn Innoy) Registrar

……………...………………………………………………………………………………………
**Transferred to

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

Comment the Advice Dear Abby

Woman Won't Give Approval To Friend's Destructive Affairs

DEAR ABBY: My best friend "Diane" and I have known each other since we were children. She has always had difficulty in her relationships with men. In the last three years, she has begun dating married men. She was sure the latest one was the man of her dreams, but it was short-lived and destroyed his marriage. Diane rationalizes what she's doing by saying the men will cheat anyway, so why not with her?

Diane is now in love with someone new. If he leaves his wife and children for her, this will be another home Diane has helped break up. She wants my blessings and for me to get along with her boyfriend. Being a married woman and a mother, I sympathize with the wives of these men.
Why has my best friend become a home wrecker? What can I do to avoid being pulled into this affair without losing her friendship? -- MORALLY COMPROMISED IN MICHIGAN
DEAR MORALLY COMPROMISED: There is no one-size-fits-all answer about why a woman dates married men. Some women do it because they fall in love; others because they don't care whom they hurt to get what they want; while still others see it as a competition they "have" to win -- again and again.

You do not have to allow yourself to be drawn into this. Avoid it by making clear to Diane that as much as you care about her, you don't approve, and want no contact with the new man in her life.http://news.yahoo.com/s/ucda/20110228/lf_ucda/womanwontgiveapprovaltofriendsdestructiveaffairs#mwpphu-post-formComments 1 - 10 of 179 First Prev Next Last

Thank You!Yourcomment has been received and should be available shortly. A preview is shown here.

Nulailee Malea second ago

I thik that love married is wrong. Because if we destroyed his family is sin. So, we should be restraint on what it's immoral.

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reading Log

ป่าไม้


การตัดไม้ทำลายป่ากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่เขตร้อนชื้นของโลก ส่วนป่าในพื้นที่สภาพอากาศแบบอื่นๆ ส่วนใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบไปแล้วจากฝีมือของมนุษย์ ป่าไม้ถูกโค่นทำลายหรือไม่ก็ถูกสงวนเอาไว้ หรืออาจถูกตัดแล้วปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่อย่างเป็นระบบ มีเหตุผลอยู่ 2ประการที่ว่าทำไมป่าดงดิบในปัจจุบันจึงตกอยู่ในอันตราย ประการแรกก็คือ การใช้เครื่องจักรในการทำอุตสาหกรรมป่าไม้ ประการที่สองคือการที่โลกต้องการผลผลิตจากป่าไม้อย่างมาก ป่าดงดิบเหล่านี้เป็นแหล่งไม้ซุงแหล่งสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของโลก เพราะการที่โลกเราต้องการไม้ที่ป่าเหล่านี้มีอยู่ พวกมันจึงถูกตัดไปมากมาย อย่างไรก็ตาม นักวิยาศาสตร์ก็ต้องการที่จะโน้มน้าวประเทศต่างๆ ที่มีพื้นที่ป่าร้อนชื้นเหล่านี้ให้มีการจัดการด้านป่าไม้ เพื่อที่ส่ามันจะได้สร้างผลผลิตได้อีกต่อไป

Forest

Deforestation is occurring most rapidly in tropical regions of the world. Most forests in other climatic areas have already been destroyed or preserved or systematically cut or replanted. There are two reasons why jungles are now in danger. One is the mechanization of longing industry. The second is the world’s hung for forest products. These jungles are the world’s largest and last reserve of timber. Because the world need the wood that these forests supply, they will probably be cut. Scientists, however, want to convince countries with large stands of tropical trees to manage their forests so that they will continue to produce.

Reading Log

เราควรรับประทานผลไม้ ก่อน ระหว่าง หรือหลัง การรับประทานอาหาร

คงเคยได้ยินคำว่า “รับประทานแอปเปิ้ลวันละผล ห่างไกลหมอ” ผลไม้มีความสำคัญต่อสุขภาพของคนเราและยังอุดมไปด้วยวิตามิน และไฟเบอร์ ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ดีรับประโยชน์มากมายจากการรับประทานผลไม้
คำถามที่ว่า จะรับประทานผลไม้ ก่อนอาหารระหว่างรับประทานอาหาร หรือหลังอาหาร จะดีกว่า
ตามปกติโดยทั่วๆไปแล้ว คนเรานิยมรับประทานผลไม้เช่นกับรับประทานของหวาน หลังจากรับประทานอาหารมื้อนั้นๆแล้ว นี่แหละที่ทำให้การย่อยอาหารมีปัญหา
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ควรจะรับประทานผลไม้ในขณะที่ท้องว่างอย่างน้อยที่สุด 20 นาที ก่อนจะรับประทานอาหารในมื้อนั้นๆ ในผลไม้ต่างๆจะมีน้ำตาลอยู่ ซึ่งใช้เวลาในการย่อยน้อยกว่า1½ชม. ส่วนการย่อยอาหารที่ทำจากแป้ง โปรตีน และไขมัน จะใช้เวลาในการย่อย และพักอยู่ในท้องนานกว่าผลไม้
ถ้าหากเรารับประทานผลไม้หลังอาหาร ผลไม้ที่รับประทานไปนั้นก็จะไปรวมอยู่กับอาหาที่เพิ่งรับประทานเข้าไป มันก็จะเกิดการบูดเสีย ระหว่างรอการย่อย
ถ้ารับประทานผลไม้เป็นประจำก็ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้ว

Is it better to eat fruits before, during or after a meal?

We have heard of the saying “An apple a day keeps the doctor away”. Fruits are essential in a healthy diet because they are rich in vitamins and fiber. However, to reap the maximum benefits from the fruits that we eat.
Is it best to eat them before, during or after a meal?
In our culture, we often eat fruits as desserts at the end of a meal. Did you know that this could actually cause digestion problems?
Some experts are recommending that fruits should be eaten on an empty stomach, at least twenty minutes before eating a proper meal. Fruits contain simple sugars that are easily digested and take less than half an hour to digest. Other food which contain starch, protein and fast take a longer time to be digested and will stay in our stomachs for a longer period of time.
So, if we eat fruits after our meals, the fruits will be mixed together with what we have previously eaten. This causes the frits to ferment and even rot as they wait to be digested together with other food.
So the next time that we pick up a fruit to eat, remember the simple guidelines and together, we can keep the doctors away.

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Reading Log

Solution of Global Warming ( แนวทางแก้ไขภาวะโลกร้อน)

สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่คุณสามารถทำ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน คุณสามารถช่วยลดเชื้อเพลิงโดยการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดดังต่อไปนี้

This things that you can do to reduce Global Warming. you can help to reduce the demand for fossil fuels, which in turn reduces global warming, by using energy more wisely.

1.ใช้รถเมล์แทนการใช้รถส่วนตัว
: Using a bus than use a car when you go to school.

2. เดินแทนการใช้รถในระยะใกล้ๆ
: Walking instead of using a car in a short distance.

3. เปิดกระจกให้อากาศบริสุทธิ์ แทนการใช้เครื่องปรับอากาศ
: Opening the windows than using air condition.

4.ใช้จักรยานแทนการเดินทางระยะสั้น
: Using bicycle when you go in short distance.

5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้
: Turn off some electronic devices, when it not use.


6. การปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้ สร้างความสนุกสนาน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
: Planting trees is one activity that can reduce global warming. To have fun. And leisure time to be useful as well.

7.หยุดใช้ถุงพลาสติก แล้วหันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะ
:Stop using plastic bags. Then turned to the bag let.


8.ใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ วิธีการช่วยโลกเราเพื่อรอดพ้นจากโลกร้อน
: Promote “ How to help this world from the Global warming” by using forward mail and blog.

แนวทางในแก้ปัญหาเหล่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานและงบประมาณรายเดือนของคุณในระยะยาว

These solutions will take you a long way toward reducing your energy use and your monthly budget.


เราจะเห็นได้ว่าโลกร้อนเป็นปัญหาที่เราต้องรีบเร่งแก้ไข เราไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐบาลหาคำตอบเพื่อการแก้ปัญหานี้ ทุกคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนจากกิจวัตรประจำวันโดยให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตมีความรับผิดชอบมากขึ้น : เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นเพียงวิธีที่เหมาะสมเพื่อช่วยโลกของเราก่อนที่จะสายเกินไป
we have seen Global Warming is a dramatically urgent and serious problem. We don't need to wait for governments to find a solution for this problem: each individual can bring an important help adopting a more responsible lifestyle: starting from little, everyday things. It's the only reasonable way to save our planet, before it is too late.